สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ