สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดพะเยา มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗สาขาปราชญ์กษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายพศิน ช่วงใหญ่ ตำบลบ้านป่าแฝกอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจน์โสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ