สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566 – 2570)

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ฉบับทบทวน ปี 2566 ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน โดยมี นางสาวกมลวรรณ บุญยืน แรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ