สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และนางสาวรพิชา อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณา ร่าง คำสั่งคณะกรรมการคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ