สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาววลัยรัตน์ ปานันตา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ อาคารราชมังคลิภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม