สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา (ก.บ.จ) ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา (ก.บ.จ) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ