สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์การบริหารจัดการขยะ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวิชัย แสงอาคม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลก เปลี่ยนภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ