สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด “ครูพะเยาเกมส์ ครั้งที่ 3 “

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ