สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมทำกิจกรรม ศธจ.พะเยา จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วัน พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัด ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรในสังกัดร่วมทำกิจกรรม ศธจ.พะเยา จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้เรียบร้อย สวยงาม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ