สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางวรฤทัย สักลอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ