สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยาย เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางณิชากมล วุฒิกรณ์ธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวรพิชาอนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางวรรณริยา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยาย เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และรับฟังผลการดำเนินการของโรงเรียนในโครงการทุนการศึกษา โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธาน ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ