สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 46 ปี

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 46 ปี ประจำปี 2566โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจน์โสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลหลักเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ