สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางนวพร วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม จังหวัดพะเยา เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน สถาบันการเงิน และภาคธุรกิจกับลูกหนี้ ได้เจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันด้วยสันติวิธี ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ