สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ