สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ