สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) เข้าพบเพื่อหารือ เรื่อง การจัดงานสัมนา Education Leaders Forum ในหัวข้อ Deep Thinking Skill for Youth Leadership Development “สร้างผู้นำเยาวชนด้วยทักษะการคิดอย่างลึกซึ้ง”

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ