สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

มอบเกียรติบัตรรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการมอบเกียรติบัตรรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ให้แก่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 38 แห่ง ประกอบด้วย สพป.พะเยา เขต 1 จำนวน 16 แห่ง สพป.พะเยา เขต 2 จำนวน 6 แห่ง สพม.พะเยา จำนวน 10 แห่ง สนง.สกร.จังหวัดพะเยา จำนวน 2 แห่ง สถานศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา 4 แห่ง โดยมี ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา กล่าวรายนามสถานศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจาก นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ