สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

มอบทุนการศึกษา สร้างเด็กดี สู่สังคมไทยประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางศุภกาญจน์ โรจนโสทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา สร้างเด็กดี สู่สังคมไทย ประจำปีการศึกษา 2566เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ