สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พีธีเปิดการประกวดการนำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพีธีเปิดการประกวดการนำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดการนำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ