สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษา โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา คณะครู นักเรียน โรงเรียนจุนวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม 51 ปี โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ