สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ทั้งนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางนวพร วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ