สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายบุคลากร นำโดยนางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ