สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พิธีวันเกียรติยศ ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีวันเกียรติยศ ประจำปี 2567 เพื่อประดับหมวกและเครื่องหมายเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นโดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา จังหวัดพะเยา