สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดพะเยาจำนวน 77 แห่ง

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดพะเยาจำนวน 77 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 26 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 32 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จำนวน 18 แห่ง และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 แห่ง โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี รวมทั้งมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22 ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 43 จัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมหอเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ