สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พิธีพลีกรรมตักน้ำการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานทำพิธีพลีกรรมตักน้ำการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ ณ ขุนน้ำคะ อำเภอปงทั้งนี้ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายจักรพงษ์ โนเมืองใจเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บ้านน้ำคะ อำเภอปงจังหวัดพะเยา