สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พิธีประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านพะเยายั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดและประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านพะเยายั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายวิชัย แสงอาคม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าร่วมในพิธีณ ห้องประชุม UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ