สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พิธีประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ