สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 3 ปี การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และกิจกรรมสร้างบุญ สร้างกุศล ปล่อยปลา ปีมังกร

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 3 ปี การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และกิจกรรมสร้างบุญ สร้างกุศล ปล่อยปลา ปีมังกร ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อพบโชค (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 200,000 บาท ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ทั้งนี้ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางนวพร วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีทำบุญ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ