สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลพิธีถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม ๒๕๖๗ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลพิธีถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย นางสาวคัชรินทร์ มหาวงค์ นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ นางจินดา ใจเดียว นางสาวนงไว ชวนคิด และนางพิไลวรรณ์ หารกา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ