สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายรัฐพล นราดิศร ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กว่า 1,000 นาย ทั้งนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมประกอบพิธีฯ ณ สนามกีฬามวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา