สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พระประวัติของ “สมเด็จพระสังฆราช” และทรงเอาพระทัยใส่ด้านการศึกษา

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้คุณครูแสนดีขอนำสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระประวัติของ “สมเด็จพระสังฆราช” หรือพระราชาแห่งคณะสงฆ์ ที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และในปัจจุบัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเอาพระทัยใส่เป็นพิเศษด้านการศึกษา อีกทั้งยังทรงพระเมตตาประทานพระคติธรรมคำสอนต่าง ๆ ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปปฏิบัติอยู่เสมอ

#สมเด็จพระสังฆราช #การศึกษา #วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร #กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ