สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ