สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ