สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุม คณะกรรมการ สกสค.พะเยา ครั้งที่ 9/2566

ในพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.พะเยา ครั้งที่ 9/2566 โดยมี นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ผอ.สกสค.พะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ