สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทุนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ และ นางสาวปาลิตา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทุนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย ณ ห้องประชุม World Ballroom B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ