สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสามเณรนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๘)

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ว่าที่เรืออากาศตรี สมภพ โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสามเณรนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๘) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ