สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมกลั่นกรองผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ระดับภาค ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมกลั่นกรองผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ระดับภาค ครั้งที่ 1/2567 โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ