สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนภาครัฐ องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ