สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมเตรียมการรับการลงพื้นที่ติดตามการดำนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับการลงพื้นที่ติดตามการดำนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ