สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประชุมร่วมกับนางอดุมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดินทางมาประสานในการดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดพะเยาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ