สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมเตรียมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และเวทีการแสดง และคณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3 มกราคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และเวทีการแสดง และคณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และเวทีการแสดง และคณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ