สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้งาน แพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัยภายใต้ Traffy Fondue ประเด็นสังคม

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาววันทนีย์ โนวิชัย นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้งาน แพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัยภายใต้ Traffy Fondue ประเด็นสังคม โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวอเตอร์ไซด์ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ