สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผล Platform การพัฒนาทุกช่วงวัย ภายใต้ Traffy Fondue

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาววันทนีย์ โนวิชัย นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผล Platform การพัฒนาทุกช่วงวัย ภายใต้ Traffy Fondue ประเด็นสังคม @SoSafe โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA ร่วมกับจังหวัดพะเยา เพื่อให้หน่วยงานบูรณาการทำงานในระบบร่วมกัน ในระบบแจ้งเหตุ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ,ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผ่าน Line Application และ Traffy Fondue Manager เพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุงการทำงานของระบบ ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องเบญจรงค์ ชั้น 2 โรงแรมเกทเวย์พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ