สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2566

ในวันจันทร์ที่ 30 ต.ค. 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2566 และมอบเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง และรางวัลรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปี 2565 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ