สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุม ณห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ