สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…….. ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่​ 25 มกราคม​ 2567​ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…….. ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายรชฏ พลอยเล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ​ เข้าร่วมการประชุม ณ​ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ