สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ