สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมพิจารณาส่งรายชื่อเด็กและเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค ตามโครงการ“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 1 / 2566

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดประชุมพิจารณาส่งรายชื่อเด็กและเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค ตามโครงการ“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน การประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ