สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต”ประจำปี 2567“

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านศาสนา ด้านศิลปะ ด้านตนตรี ด้านการแสดง และมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในมรดก ภูมิปัญญา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ