สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมผู้บริหาร สป.ครั้งที่ 10/2566

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2566ประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ ZOOMณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ